Вести

Националне смернице за употребу лекова у току дојења

Мајчино млеко, због идеалног садржаја свих потребних компоненту, представља најздравији начин исхране за оптималан раст и развој дојеног детета.

Постоје бројни докази о предностима дојења за свеобухватни развој и здравље детета, као и за здравље дојиље. Примена лекова у периоду дојења је у порасту и веома је значајно разматрање аспекта безбедности примене лекова на дојено дете. Познавање деловања и фармакокинетичких карактеристика лека, као и профила његових нежељених ефеката има суштински значај за одговарајући избор оптималног лека у оквиру разматране терапијске групе и за наставак дојења.
Министарство здравља Републике Србије, на предлог Републичке стручне комисије за подршку дојењу, именовало је Радну групу за израду Националних смерница за примену лекова у периоду дојења (у даљем тексту: Смернице). Циљ израде Смерница био је да се стручна јавност упозна са расположивим чињеницама о безбедности прописаних лекова, што би олакшало избор оптималног лека, управљање рационалном фармакотерапијом дојиља и омогућило безбедан наставак дојења током терапије. У Смерницама су разматране најчешће коришћене терапијске групе лекова чија се приме на, због присуства хроничних болести и акутних стања, може разматрати у периоду дојења. За израду Смерница коришћене су референтне базе података, Drugs and Lactation Database (LactMed) и E-lactancia, те међународни публиковани радови засновани на савременим на учним сазнањима о примени лекова у периоду дојења. У Смерницама је разматрана без бедност примене око 450 лекова из различитих терапијских група. Такође, представљени су подаци о безбедности примене биљних (лековитих) производа. Разматрана је и безбед ност примене вакцина, суплементације витаминима и минералима, контрацепције у перио ду дојења, примена радиолошких и нуклеарно-медицинских дијагностичких метода и утицај супстанци које изазивају зависност (алкохол, никотин, кофеин итд.). Верујемо да ће примена Смерница олакшати избор оптималног лека за дојиљу и тако омо гућити безбедан наставак дојења током терапије...

НАШИ ПАРТНЕРИ

Ministarstvo zdravlja
RFZO
IZJZKG
Moj doktor
Opstina Knic
apotekakg
dzkg
kc kg

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.

info@dzknic.rs

+381 34 510 107

Кнић бб. - Србија

© 2022 Дом здравља Кнић. Сва права задржана. Сајт израдио ANDROS.rs