Радно време

РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА СЛУЖБЕ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

У ЦЕНТРАЛНОЈ ЗГРАДИ ДОМА ЗДРАВЉА КНИЋ РАДЕ:
- др Марија Трифуновић
- др Даниела Аксентијевић
- др Весна Радовановић

У ЗДРАВСТВЕНОЈ СТАНИЦИ ГРУЖА:
- др Данијела Поповић
- др Ивана Ђоровић

У ЗДРАВСТВЕНОЈ СТАНИЦИ ТОПОНИЦА
- др Весна Тодоровић
- др Јелена Здравковић

У АМБУЛАНТИ БАРЕ
- др Биљана Лаловић


Радно време Дома здравља Кнић
по организационим јединицама

1. Служба за здравствену заштиту одраслих становника

Одељење за Хитну медицинску помоћ

00.00-24.00 сваког радног дана

Одељење за Општу медицину

Дом здравља Кнић: 
-  радним даном 07.00-20.00 часова
-  викендом 08.00-18.00 часова

Здравствена станица Топоница:
- радним даном 07.00-14.30 часова

Здравствена станица Гружа:
- радним даном 07.00-20.00 часова

Амбуланта Баре:
- понедељак, среда, четвртак и петак 07.00-14.30 часова

Амбуланта Губеревац:
- уторак и четвртак 07.00-14.30 часова

2. Одељење за здравствену заштиту деце и школске деце

Дом здравља Кнић
- радним даном 07.00-20.00 часова
- викендом 08.00-18.00

Одсек за здравствену заштиту жена са поливалентном патронажом

Дом здравља Кнић
- радним даном 07.00-15.00 часова

3. Служба за медицинску дијагностику и специјалистичко-консултативну делатност

Одсек за пнеумофтизиологију

Дом здравља Кнић
- радним даном 07.00-13.00 часова

4. Служба за правне и економско-финансијске, техничке и друге послове

Одељење за правне и економско финансијске послове

Дом здравља Кнић - радним даном 07.00-15.00 часова

Одељење за превоз пацијената и друге техничке и помоћне послове

Дом здравља Кнић - 00.00-24.00 часова сваког дана

5. Служба опште и дечије стоматологије

Дом здравља Кнић
- радним даном 07.00-14.00 часова

Здравствена станица Топоница
- радним даном 07.00-14.00 часова

Здравствена станица Гружа
- радним даном 07.00-14.00 часова

Наши партнери

Image

Дом здравља Кнић

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.
Д. Михаиловић бр.5

Д. Михаиловић бр.5

Кнић, Србија
Телефон

Телефон

+381 34 510 124
е-Пошта

е-Пошта

dzknic@gmail.com
Радно Време

Радно Време

00-24ч