АТД

Диспанзер је смештен у објекту Дома здравља у Книћу.

У оквиру диспанзера пружају се следеће здравствене услуге:
  • РТГ и скопија плућа
  • спирометрија
  • ЕКГ
  • преглед лица у контакту са оболелима од туберкулозе
  • здравствено васпитни рад
  • контролни прегледи пулмолошких болесника

ОСОБЉЕ ДИСПАНЗЕРА

- др Љиља Илић, специјалиста пнеумофтизиологије
- Душица Лукић, РТГ техничар
- Зорица Ракић, медицинска сестра

Наши партнери

Image

Дом здравља Кнић

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.
Д. Михаиловић бр.5

Д. Михаиловић бр.5

Кнић, Србија
Телефон

Телефон

+381 34 510 124
е-Пошта

е-Пошта

dzknic@gmail.com
Радно Време

Радно Време

00-24ч