Историјат

Дом здравља "Даница и Коста Шамановић" Кнић, основан је Одлуком Владе Републике Србије од 02.02.1998. године.

У периоду од 01.09.1990. - 02.02.1998. ова установа је пословала у оквиру Здравственог центра "Др Михаило Илић" у Крагујевцу. Почеци здравствене делатности на овим теренима везју се за 1926.годину када је изграђења болница у Равном Гају из средстава задужбине "Фонд Косте Шамановић", мајора у пензији и његове супруге Данице. С 'обзиром да нису имали порода, жеља им је била да се изгради болница и да се у њој лечи сиротиња среза Гружанског. Већ 22.05.1927.године болница слави своју прву славу "Младог Св. Николу" о Костином трошку.

Решењем Скупштине општине Кнић од 09.10.1969. године зграда болнице са земљиштем уступљена је Угоститељском предузећу "Дубровник" из Крагујевца, а здравствена делатност се обављала у објектима Дома здравља "Даница и Коста Шамановић".

Шестог априла 1981.године установа мења назив и од тада послује под називом Дом здравља "Др Војислав Дулић". Одлуком Скупштине општине Кнић од 12. јуна 2009. године Дому Здравља у Книћу враћен је стари назив "Даница и Коста Шамановић".

НАШИ ПАРТНЕРИ

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.

info@dzknic.rs

+381 34 510 107

Кнић бб. - Србија

Најновије вести

© 2021 Дом здравља Кнић. Сва права задржана. Сајт израдио ANDROS.rs