Директор

Др Марија Трифуновић

специјалиста опште медицине
Др Марија Трифуновић је рођена 08.05.1968. године у Крагујевцу.

Медицински факултет у Крагујевцу завршила је 1995. године а специјализацију из опште медицине 2005. године. Од 1997. године је непрекидно запослена у Дому здравља Кнић.

Обављала је функцију директора Дома здравља у Книћу у периоду од 15.05.2000. године до 22.03.2002. године, као и функцију начелника Службе за здравствену заштиту одраслих становника од 01.02.2020 а била је и члан Управног одбора Дома здрвља од 31.07.2017. године до тренутка постављања на место Начелника опште медицине.

Ради у примарној здравственој заштити у Служби за здравствену заштиту одраслих становника на пословима изабраног лекара. Удата је и мајка је једног детета.

Наши партнери

Image

Дом здравља Кнић

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.
Д. Михаиловић бр.5

Д. Михаиловић бр.5

Кнић, Србија
Телефон

Телефон

+381 34 510 124
е-Пошта

е-Пошта

dzknic@gmail.com
Радно Време

Радно Време

00-24ч