Диспанзер за децу

У диспанзеру се обављају:
  • систематски прегледи предшколске и школске деце,
  • праћење психомоторног развоја и раста предшколске деце у саветовалиштима,
  • вакцинација предшколске и школске деце,
  • здравствено-васпитни рад.
Диспанзер има 2200 регистрованих корисника - деце узраста до 18 година.

Радно време, сваког радног дана, у две смене од 7.00 – 20.00 часова, викендом од 8.00-18.00 часова.ОСОБЉЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ

- др Фаника Пантовић, специјалиста педијатар, изабрани лекар за децу
          - Душица Милошевић, медицинска сестра

- др Бојана Тадић, специјалиста педијатар, изабрани лекар за децу
          - Тања Бабић, медицинска сестра
Наши партнери

Image

Дом здравља Кнић

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.
Д. Михаиловић бр.5

Д. Михаиловић бр.5

Кнић, Србија
Телефон

Телефон

+381 34 510 124
е-Пошта

е-Пошта

dzknic@gmail.com
Радно Време

Радно Време

00-24ч