Вести

Оглас

Дом здравља ,,Даница и Коста Шамновић,, Кнић  ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

и то:

1.Котао на чврсто гориво серије FK4 -50kw произвођача РАДИЈАТОР инжењеринг Краљево, произведен 26.02.2015.године, гарантни рок траје до 26.02.2020.године , редовно сервисиран 23.03.2018.године,  предвиђен  за површине преко 300м3.

Почетна цена: 94.721,76 динара

2.Котао на чврсто гориво, УНИВЕРЗАЛ ПРОМЕТ Крагујевац трајножарећи са косим ложиштем- 50kw, произведен 2011.године. Почетна цена: 37.583,00 динара

3.Возило ZASTAVA  KORAL IN HLI , бр.мотора 128A0641610572 KG 122-JA, прва регистарција 2007. Године, путничко возило. Почетна цена: 16.447,20 динара.

4.Возило  ZASTAVA 101 SKALA 55 HLI , бр.мотора 128A0641620718 KG 049-WD, прва регистрација  2007. Године, путничко возило. Почетна цена: 38.165,00 динара.

Свако заинтересовано лице је дужно да уплати депозит у износу од 10.000,00 динара који се враћа лицима чија понуда није оцењена као најповољнија у року од 2 дана од дана отварања понуда.

Уколико лице чија је понуда оцењена као најповољнија одустане од куповине, депозит се не враћа. Котао 1.се може разгледати  сваког радног дана у Амбуланти Топоница  а котао 2.у Амбуланти Губеревац у времену од 8 до 14 часова.

Возила се могу разгледати у Книћу сваког радног дана у времену од 7-14 часова.

Котао  се продаје у виђеном стању и никакве накнадне рекламације се неће уважити.

Право учешћа  имају сва правна и физичка лица која предају затворене писмене понуде на адресу Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, 34240 Кнић, са назнаком ,,за комисију за спровођење јавне продаје,, најкасније до 26.03.2019год. до 15,00 часова.

Након отварања понуда и избора најповољније, комисија доставља своју одлуку свим учесницима у року од 3 дана од дана доношења.

Изабрани понуђач-купац  је дужан да наведени износ из понуде уплати у року од 3 дана од дана достављања одлуке на ж.р. 840-494667-33 и наведено добро преузме најкасније 3 дана након уплате.

 

  ВД Д И Р Е К Т О Р А

   Др Радомир Ерић

Контакт:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

034/510-173

НАШИ ПАРТНЕРИ

Ministarstvo zdravlja
RFZO
IZJZKG
Moj doktor
Opstina Knic
apotekakg
dzkg
kc kg

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.

info@dzknic.rs

+381 34 510 107

Кнић бб. - Србија

Најновије вести

© 2020 Дом здравља Кнић. Сва права задржана. Сајт израдио ANDROS.rs