Радно време

Радно време Дома здравља Кнић по организационим јединицама

  1. Служба за здравствену заштиту одраслих становника
  • Одељење за Хитну медицинску помоћ
00.00-24.00 сваког радног дана
  • Одељење за Општу медицину

- Дом здравља Кнић:
- радним даном 06.30-20.00 часова
- викендом 06.30-15.00 часова
- Здравствена станица Топоница:
- радним даном 06.30-20.00 часова
- Здравствена станица Гружа:
- радним даном 06.30-20.00 часова
- Амбуланта Баре:
- радним даном 06.00-13.50 часова
- Амбуланта Губеревац:
- радним даном 06.30-13.50 часова2. Служба за здравствену заштиту жена, деце и школске деце са поливалентном патронажом
  • Одељење за здравствену заштиту деце и школске деце

- Дом здравља Кнић
- радним даном 06.30-20.00 часова
- суботом 07.00-15.00 часова
  • Одсек за здравствену заштиту жена са поливалентном патронажом

- Дом здравља Кнић
- радним даном 06.30-14.3 часова

3. Служба за медицинску дијагностику и специјалистичко-консултативну делатност

  • Одсек за пнеумофтизиологију

- Дом здравља Кнић
- радним даном 07.00-13.00 часова

4. Служба за правне и економско-финансијске, техничке и друге послове

  • Одељење за правне и економско финансијске послове

- Дом здравља Кнић
- радним даном 07.00-15.00 часова
  • Одељење за превоз пацијената и друге техничке и помоћне послове

- Дом здравља Кнић
- 06.00-06.00 часова наредног дана

НАШИ ПАРТНЕРИ

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.

info@dzknic.rs

+381 34 510 107

Кнић бб. - Србија

Најновије вести

© 2020 Дом здравља Кнић. Сва права задржана. Сајт израдио ANDROS.rs