Zabojnica

Ambulanta Zabojnica


Ambulanta radi subotom od  06,30 - 13,30 časova.

* Ambulanta nema stalno zaposlenih lekara i u istoj rade lekari iz opšte medicine prema odgovarajućem rasporedu.

NALAZITE SE NA STRANI: Organizacija Zabojnica