Knić

Dispanzer za zdravstvenu zaštitu dece


U dispanzeru se obavljaju:

  • sistematski pregledi predškolske i školske dece,
  • praćenje psihomotornog razvoja i rasta predškolske dece u savetovalištima,
  • vakcinacija predškolske i školske dece,
  • zdravstveno-vaspitni rad.

Dispanzer ima 2200 registrovanih korisnika - dece uzrasta do 18 godina.
Radno vreme u dve smene od 7,00 – 19,00.

dispanzerdeca1

Osoblje

drbojanatadic

fanika pantovic

.

Dr Bojana Tadić
spec. pedijatar
Dr Fanika Pantović
spec. pedijatar
Tanja Babić
pedijatrijska sestra

dusicamilojevic

.

.

Dušica Milojević
pedijatrijska sestra
..........................
spremačica
.
NALAZITE SE NA STRANI: Organizacija Knić Dispanzer za decu