Bare

Ambulanta opšte stomatologije Bare


Stomatološka ambulanta radi utorkom 06,30 - 13,00 časova.

stomatologija1

Osoblje

drvladimirmilivojevic

stanakosanin

Dr Vladimir Milivojević
stomatalog

Stana Košanin
medicinska sestra
NALAZITE SE NA STRANI: Organizacija Bare Ambulanta opšte stomatologije