Antituberkulozni dispanzer

Antituberkulozni dispanzer

Dispanzer je smešten u objektu Doma zdravlja u Kniću

U okviru dispanzera pružaju se sledeće zdravstvene usluge :

  • RTG i skopija pluća
  • spirometrija
  • EKG
  • pregled lica u kontaktu sa obolelima od tuberkuloze
  • zdravstveno vaspitni rad
  • kontrolni pregledi pulmoloških bolesnika

atd-ravnigaj

Osoblje

drljiljailic

zoricarakic

dusica-lukic

Dr Ljilja Ilić
spec. pneumoftiziolog
Zorica Rakić
medicinska sestra
Dušica Lukić
RTG tehničar

.

. .
...
spremačica
. .
NALAZITE SE NA STRANI: Organizacija ATD