Organizacija

Organizacija Doma zdravlja


Dom zdravlja "Kosta i Danica Šamanović" Knić organizovan je po funkcionalnom i teritorijalnom principu.


Po funkcionalnom principu organizovane su 4 službe:

 1. Služba za zdravstvenu zaštitu žena, dece i školske dece, sa polivalentnom patronažom, dečjom i preventivnom stomatologijom.
 2. Služba za za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, zaposlenih, hitnu medicinsku pomoć, kućno lečenje i zdravstvenu negu i opštu stomatologiju.
 3. Služba za medicinsku dijagnostiku i specijalističko-konsultativnu delatnost
 4. Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove, tehničke i druge slične poslove.


Po teritorijalnom principu posluju sledeće organizacione jedinice:


1. KNIĆ

 • Ambulanta opšte medicine Knić
 • Ambulanta za zdravstvenu zaštitu zaposlenih
 • Ambulanta opšte stomatologije
 • Laboratorijska dijagnostika
 • Dispanzer za zdravstvenu zaštitu žena
 • Dispanzer za zdravstvenu zaštitu dece
 • Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove
 • Patronažna služba


2. GRUŽA

 • Zdravstvena stanica
 • Ambulanta opšte stomatologije


3. TOPONICA

 • Zdravstvena stanica
 • Ambulanta opšte stomatologije


4. BARE

 • Zdravstvena stanica
 • Ambulanta opšte stomatologije


5. RAVNI GAJ

 • ATD Dispanzer


6. GUBEREVAC

 • Ambulanta


7. ZABOJNICA

 • Ambulanta
NALAZITE SE NA STRANI: Organizacija