O nama

Tehnička opremljenost


Svaka organizaciona jedinica poseduje:

  • EKG aparat
  • merač pritiska
  • termometar
  • glukomer
  • inhalator
oprema5 oprema6

U ambulanti Knić se nalazi ultrazvučni aparat LOGIQ 3 PRO na kome se radi:

  • eho gornjeg abdomena
  • eho urotrakta
  • eho srca i
  • ginekološki eho.
oprema7 oprema8

Drugi ultrazvučni aparat se koristi za preglede u zdravstvenim stanicama periodično. U službi opšte medicine a za potrebe terenskog proveravanja vrednosti holesterola i triglicerida, nabavljen je najsavremeniji aparat. Služba za laboratorijsku dijagnostiku snabdevena je najsavremenijim aparatima (spektrofotometar, hematološki analizator , koagulometar).

oprema2 oprema4


Vozni park Doma zdravlja poseduje:
2 kombi vozila, 2 sanitetska vozila sa nosilima, 5 putničkih automobila.

oprema1
NALAZITE SE NA STRANI: O nama Tehnička opremljenost