Menadžment

RukovodstvoPomoćnik direktora za zdravstvena pitanja

drmilanzecevic

Dr Milan Zečević, spec. opšte medicine

Rođen 06.01.1959.godine u Guncatima, opština Knić. Osnovnu školu završio u Kniću, srednju u Kragujevcu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1984.godine. Specijalizaciju opšte medicine završio 2000.godine. U Domu zdravlja u Kniću radi od 1986.godine.Pomoćnik direktora za ekonomska pitanja
sladjanapantovic Slađana Pantović, dipl.ecc

Rođena 12.09.1959.godine u Kraljevu. Osnovnu školu završila u Guberevcu, gimnaziju u Kragujevcu. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu 1987.godine. U periodu od 1989-2001.godine bila zaposlena u "Zastava autodelovima" Knić na poslovima načelnika ekonomsko-finansijske službe. Od 2001.godine obavlja dužnost pomoćnika direktora Doma zdravlja Knić za ekonomska pitanja.


Pomoćnik direktora za pravne poslove
leposavamijatovic Leposava Mijatović, dipl. pravnik

Rođena 28.07.1965.godine u Kragujevcu. Osnovnu školu završila u Gruži, gimnaziju u Kragujevcu.
Diplomirala na Pravnom fakultetu u Kragujevcu 1992.godine. Od 1994.-2000.godine  bila zaposlena  u Opštinskoj upravi opštine Knić na imovinsko-pravnim poslovima, poslovima sekretara Izvršnog odbora i sekretara Skupštine opštine Knić. Od januara 2001.godine obavlja dužnost pomoćnika direktora za opšte i pravne poslove.


Glavna sestra Doma zdravlja Knić

Ivana Stevanović, med. sestra - tehničar

NALAZITE SE NA STRANI: Menadžment Rukovodstvo