Menadžment

Direktor

Dr Gordana Milić, spec. ginekologije i akušerstva

gordanamilic

Rođena 25.09.1975.godine u Kraljevu.

Osnovnu i srednju medicinsku školu, smer pedijatrijska sestra, završila u Kraljevu. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, 2003. godine stiče zvanje doktora medicine, a zatim 2014. godine i zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva.
U periodu od 2003. do 2004. godine obavlja volonterski staž u DZ Knić. Od 2004. godine do 2005. godine zaposlena u DZ Svilajnac u službi Hitne medicinske pomoći. Od 2005. godine zaposlena u Zavodu za zbrinjavanje odraslih "Male pčelice" na mestu specijaliste ginekologije i akušerstva.

NALAZITE SE NA STRANI: Menadžment Direktor