Menadžment

Direktor

Dr Ljilja Ilić, spec. pneumoftiziologije

drljiljailic

Rođena 08.03.1960.godine u Kragujevcu.

Osnovnu školu završila u Zabojnici, gimnaziju u Kragujevcu,
diplomirala na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu 1984.godine.
Specijalizaciju pneumoftiziologije završila 2001.godine.
U Domu zdravlja u Kniću radi od 1986.godine.

NALAZITE SE NA STRANI: Menadžment