Kontakt

Telefoni

   
Direktor 034 510 962
Računovodstvo 034 510 107
Pravna služba 034 510 173
Ambulanta opšte medicine 034 510 124
Hitna pomoć 034 510 124
Dispanzer za žene 034 510 522
Dispanzer za decu 034 510 521
ATD 034 510 962
Zdravstvena stanica Gruža 034 515 533
Zdravstvena stanica Guberevac 034 518 486
Zdravstvena stanica Toponica 034 519 108
Zdravstvena stanica Bare 034 6796 104

 

NALAZITE SE NA STRANI: Kontakt