ADAPTACIJA DZ KNIĆ

01.marta 2018. GODINE ZAPOČETI SU RADOVI NA ADAPTACIJI DOMA ZDRAVLJA KNIĆ...!!!...

PLANIRANO JE DA ADAPTACIJA TRAJE 4 MESECA...!!!...

NALAZITE SE NA STRANI: Početna