Aktuelno

Sertifikat o akreditaciji


Na osnovu Završnog izveštaja o akreditaciji koji je Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova 22.06.2011. godine prosledila Domu zdravlja "Danica i Kosta Šamanović", ovaj Dom zdravlja je svrstan u red akreditovanih Ustanova primarne zdravstvene zaštite.

sertifikat_o_akreditaciji

Škola za trudnice


Škola za trudnice

U okviru Savetovališta za trudnice od 01.09.2016. godine počela je sa radom i škola za trudnice koja ima za cilj da:

- na najbolji način pripremi trudnice za porođaj,
- nauči trudnice da prate faze porođaja,
- aktivno učestvuju u njima,
- se po završetku škole osećaju sigurno,
- i da bez straha i panike krenu da rode svoju bebu.
pregnancy-clipart-biakkkyat

Akreditacijska poseta


Tim za spoljašnje ocenjivanje kvaliteta rada obrazovan od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, započeo je svoju akreditacijsku posetu Domu zdravlja "Danica i Kosta Šamanović" u nedelju 29.05.2011. godine, po unapred izrađenom planu ocenjivanja.

Petočlani tim u sastavu dr Radoslav Milošević (vođa tima), Radoš Topaliović, dr Jasmina Mihajilović, Ana Pavlović i dr Vesna Zlatanović Mitić započeo je svoju akreditacijsku posetu Domu zdravlja Knić. Akreditacijska poseta će trajati i naredna dva dana, odnosno u ponedeljak i utorak, i sastojaće se od sastanakla sa svim timovima za samoocenjivanje, obilazaka Doma zdravlja i isturenih zdravstvenih stanica, pregledanja dokumentacije.

akreditaciona_poseta

Prezentacija Strateškog plana


Javna prezentacija Strateškog plana Doma zdrvalja "Danica i Kosta Šamanović" za period od 2011. do 2015. godine održana je 28.12.2011. godine, uz prisustvo mnogobrojnoih gostiju, saradnika, radnika.


Strateški plan Doma zdravlja "Danica i Kosta Šamanović" za period od 2011. do 2015. godine, predstavljen je 28.12.2010. godine u prisusutvu gostiju i saradnika, kojima se u ime zaposlenih i tima za izradu Strateškog plana obratio direktor dr Borisav Milovanović. Prezentaciji je pored zaposlenih u Domu zdravlja prisusutvovao i predsednik opštine Knić, Borislav Busarac, direktor Centra za socijalni rad, Zoran Drešević, kao i  prof. dr Milena Šantrić Milićević i prof. dr Zorica Terzic sa Katedre za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta u  Beogradu, dr Tatjana Bajić, projektni administrator Projekta "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou" (DILS), Milorad Stanarčević, DILS projekat, direktori Domova zdravlja Topola, Rača i Lapovo.


Na prvom mestu u petogodišnjem planu Doma zdravlja ističe se misija koja se zasniva na savremenim profesionalnim standardima i naglašava pravovremenio i adekvatno reagovanje na potrebe i zahteve korisnika, od pojedinca do zajednice, pružanjem visokokvalitetnih zdravstvenih usluga u cilju postizanja najboljih mogućih ishoda po zdravlje. Posebno je istaknut i partnerski odnos sa opštinom Knić, kao i orijentacija Doma zdravlja na unapređenje kvaliteta svojih usluga uz poštovanje načela pravičnosti i pristupačnosti.

DILS – akreditacija


Prvi deo obuke "Predstavljanje nacionalnih standarda za akreditaciju - uvod u akreditaciju zdravstvenih ustanova", održan je 24.06.2010. godine u prostorijama Doma zdravlja "Danica i Kosta Šamanović" u Kniću.

Dr vet.med. Vlado Davkovski, viši stručni saradnik za unapređenje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova i dr Gordana Radovanović, viši stručni saradnik za edukaciju u oblasti unapređenja kvaliteta i međunarodnu saradnju, ispred Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS), upoznali su radnike DZ Knić sa samim procesom akreditacije, standardima, samoocenjivanjem... U cilju predstavljanja Doma zdravlja, gostima iz Agencije za akreditaciju, prikazan je desetominutni film o ovoj zdravstvenoj ustanovi. Na kraju posete usledio je obilazak Doma zdravlja a zakazan je i novi sastanak za 05.07.2010. godine.

dils1 dils2

Otvorena stomatološka ordinacija


U okviru ambulante Doma zdravlja „Danica i Kosta Šamanović“ u Guberevcu, 12.01.2011. godine, zvanično je počela sa radom stomatološka ordinacija. Uređivanje prostora i opremanje ordinacije obavljeno je u najvećoj meri zahvaljujući pre svega Domu zdravlja, ali i angažovanju meštana Guberevca i nesebičnom učešću opštine Knić.

Pored opremanja same ordinacije urađeno je renoviranje zgrade ambulante koje je obuhvatilo rad na instalacijama za parno grejanje, krečenje zidova, postavljanje laminata.


Otvaranju ordinacije su pored predstavnika Doma zdravlja prisustvovali i predsednik opštine Knić, Borislav Busarac, predstavnici mesne zajednice Guberevac, meštani Guberevca.

Strana 5 od 5

NALAZITE SE NA STRANI: Aktuelno