Aktuelno

NABAVKA ULTRAZVUČNOG APARATA


Dom zdravlja "Danica i Kosta Šamanović", dobio je 13.12.2017. godine novi portabl ultrazvučni aparat u okviru projekta podsticanja rađanja koji sprovodi Ministarstvo za demografiju i populacionu politiku Vlade Republike Srbije.

Nabavkom portabl ultrazvučnog aparata prevazići će se problemi u ginekološko-akušerskoj patologiji i stvoriti mogućnost praćenja trudnoće na terenu u ekstremnim slučajevima.

Korišćenje ultrazvuka omogućiće i terenski rad radiologa u izdvojenim zdravstvenim objektima čime će se proširiti obuhvat vršenja dijagnostičkih pregleda.

ultrazvuk 4

ultrazvuk1

ultrazvuk3

NALAZITE SE NA STRANI: Aktuelno NABAVKA ULTRAZVUČNOG APARATA